Trainingsprotocol 2024 Sloeproeien Almere

Het bestuur van Sloeproeien Almere, bepaalt per seizoen (voor- en naseizoen) op welke dagen er trainingen worden gegeven. Dit is afhankelijk van bezetting roeiers en stuurlieden.

Meest voorkomende trainingen zijn, maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond, zaterdagochtend en zondagochtend (de zondagochtend wordt 1 x per maand gebruikt wordt voor introductietraining nieuwe leden). 

 • Tijden voor de avonden zijn 19.30 uur tot 21.00 uur
 • De zaterdag is een duurtraining van 09:30 tot 12:30
 • De zondagtraining start om 09:30
 • Eindtijd van de trainingen kan variëren

De stuurmannen en stuurvrouwen zijn verantwoordelijk voor:

 • Beslissing of er wordt gevaren of niet, afhankelijk van hoeveelheid roeiers aan boord (of ervaren roeiers). De stuurman/vrouw die op dat moment stuurt, bepaalt of de training wel of niet doorgaat.  Eventueel in overleg met de overige stuurmannen/vrouwen middels de stuurgroep app. Trainingen gaan niet door bij bezetting van minder dan 6 personen; windkracht vanaf 6  bft of hoger; dreiging van onweer; mist met zicht minder dan 1000 meter; gevoelstemperatuur onder 0 graden of ijsvorming op het water.
 • Bezetting boot; per training geeft de stuurman aan waar iedereen zit. Hierdoor wordt voorkomen dat er tijdens trainingen discussies ontstaat “dat is mijn plekje”. Uiteraard wordt er rekening gehouden met voorkeurskant (bakboord/stuurboord). Van de roeiers wordt een flexibele instelling verwacht voor wat betreft de roeipositie.
 • Bezetting van de boot/ indeling boot voor wedstrijden. Na aanmeldingen van roeiers voor wedstrijden, bepalen de stuurmannen/vrouwen wie mee gaat doen en wie op welke plek zit.
 • Wedstrijdtraining; indien er getraind gaat worden voor een wedstrijd. Minimale indeling en starten met 2 keer per week een training, geschiedt een maand van tevoren. De stuurman/vrouw en de roeiers dienen 2 keer per week te trainen en ook hier bepaald de stuurman/vrouw de inhoud van de training (afhankelijk van soort wedstrijd) en indeling boot.
 • Wedstrijd Harlingen Terschelling; voor deze training wordt minimaal 2 maanden van tevoren getraind. Ook hier is de stuurman /vrouw verantwoordelijk voor wie mee kan doen aan deze wedstrijd, en waar de roeiers gaan zitten. Tijdens deze trainingen vindt er minimaal 1 keer per week een duurtraining plaats. 
 • Tijdens de reguliere wekelijkse trainingen komen altijd de volgende onderdelen aan bod; commando’s, wedstrijddrinken, piramide, om boeien heen (riemen laten lopen), stop af enz.

Ieder lid van Sloeproeien Almere mag zich aanmelden als stuurman/vrouw. Een nieuwe stuurman/vrouw krijgt een introductie alvorens hij/zij gaat sturen.  Indien mogelijk wordt een groepje gemaakt, de training wordt overdag in het weekend gegeven.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

 • Vaargeul, heeft voorrang / stuurboord in principe voorrang (wordt uitgelegd)
 • Voorrangsregels op het water/ boeien op het water
 • Goed zeemanschap: veiligheid mensen en materieel staan voorop
 • Klein wijkt voor groot
 • Zichtbaar zijn, dus met toplicht varen
 • Roeicommando’s doornemen
 • Voor en achteruit leren varen
 • Naar stuurboord/ bakboord kunnen wijken
 • Sloep stil kunnen leggen (noodstop)
 • Motivatie roeiers en inzicht krijgen in roeitechniek van roeiers
 • In- uitsteken van sloep in jachthaven
 • Didactisch/ motiverend aanwijzingen geven op prestatie van de roeiers

Eén keer per jaar vindt er voor de gehele stuurmannen/vrouwen groep een opfris cursus/clinic plaats in de Marina Haven. Met name opbouw-inhoud trainingen/coaching/ leren roeien/ leren aanwijzingen gegeven roeitechniek, zullen tijdens deze cursus aanbod komen.